Választókerületi közlemény

KÖZLEMÉNY
 
Az elmúlt napon egy, a kormánypárthoz közeli médiumban megjelent írás azt a téves látszatot kelti, hogy Pest megye 4. számú választókerületében bomlana a Jobbik, és szervezeteink többsége egyetértene a Vona Gábor évértékelőjén átadott petícióval illetve annak módjával.
 
Ezzel szemben a valóság az, hogy a jelenleg működő tíz szervezetből három nyilatkozott úgy, hogy a szöveg tartalmával részben vagy teljes egészében egyetért, ahhoz nevét adja. Esetükben - kritikai észrevételeik átadása, a párbeszéd és egymás álláspontjának kölcsönös megértése érdekében - a közeljövőben személyes találkozóra nyílik mód a párt elnökével, amelyet a vámosmikolai kivételével a másik két csoport elfogadott.
 
Hisszük, hogy egy demokratikusan működő párt keretei között természetes kell legyen az esetleges véleménykülönbségek megtárgyalása annak megfelelő belső fórumain. Bármiféle kívülről érkező sugalmazás ellenére senkit nem érhet retorzió azért, mert egyes kérdésekben nem azonos elvet vall és ennek az Alapszabályban biztosított módon hangot ad.
 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Pest megye 4. számú választókerületének szervezetei ezen nyilatkozatot megismerve - egyet leszámítva - közös akarattal kijelentik, hogy minden magyar embert kívánnak képviselni és eme vezérelv mentén dolgoznak tovább a 2018-as kormányváltás érdekében.
 
Fehér Zsolt választókerületi elnök
Szalontai Boldizsár választókerületi szervező