Soros ülését tartotta a Pest Megyei Közgyűlés

Az Értéktár Bizottság összejövetele után tartotta soros ülését a Pest Megyei Közgyűlés. Szokásomhoz híven ezúttal is nekiálltam összefoglalni az ott történteket, ám Varga Zoltán Péter képviselőtársam megelőzött vele és remekül összefoglalta az ott történt legfontosabb döntést, így beszámolóm első részét tőle idézem:

„Pest megye Dabasi, Aszódi és Ráckevei járását regionális szempontból kedvezményezett járásként jelöltük ki. Ha egy település kedvezményezett járáshoz tartozik, az előnyt jelent különböző támogatási felhívások, pályázatok elbírálásánál. A kedvezményezett járásokat a kormány rendeletben jelölte ki - Pest megyében ezek a Nagykőrösi, Nagykátai, Ceglédi és Szobi járások -, ezeket a megyei önkormányzat a jogszabály szerint úgy egészíthette ki, hogy az összlakosság ne haladja meg a megye lakosságának 30%-át. Ezt azonban csak a kormány által kijelölt - a fejlettség alapján megállapított - sorrendben tehetjük meg, így kerülhettek ma kedvezményezett helyzetbe a kormány által kijelöltek mellett a Dabasi, az Aszódi és a Ráckevei járások települései is.”

Reménykeltő lehet még – különösen választókerületünk Ipoly-menti települései számára – a 36 egyöntetű igen szavazattal elfogadott Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programon való részvétel, amely a magyar-szlovák határ menti megyékben az alábbi prioritások mentén kerül végrehajtásra 2014-2020 között, összességében 183 millió euro értékben: természet és kultúra (kulturális örökségi helyszínek együttműködésének és fejlesztésének támogatása); határon átnyúló mobilitás javítása (határátkelőhelyek számának növelése, határon átnyúló közösségi közlekedési szolgáltatások javítása, logisztikai szolgáltatások javítása); fenntartható és minőségi foglalkoztatás; közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása; technikai alap.

Fehér Zsolt, megyei közgyűlési képviselő