Józan ész vagy frakciófegyelem?

Vác Város Képviselő-testülete 2016. március 17-én tartotta rendes ülését.  A napirendek között szerepelt egy nyilatkozat a betelepítési kvótával kapcsolatban.

A kormánypárti frakció által benyújtott határozati javaslat érdemi része, egy mondatban összefoglalva a helyzetet, szinte semmitmondóan rövid volt.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Váci Szervezete nevében ezért módosító indítvánnyal éltem, összegezve az üggyel kapcsolatos érdemi lépések lehetőségét, és bízva abban, hogy minden józanul gondolkodó, és a helyzetet reálisan értékelő képviselőtársam támogatni fogja javaslatomat.

Az eredmény azonban meglepetésként ért. Azon természetesen nem csodálkoztam, hogy a balliberális oldal migránspárti képviselői nem voltak hajlandóak részt venni a szavazáson, hiszen ők már sokszor bizonyították, nem a magyar emberek oldalán állnak. Megdöbbenéssel vettem viszont tudomásul, hogy a kormánypárti oldalon is vannak olyanok, akik nem értettek egyet a módosításban megfogalmazottakkal.

A javaslatom elutasításra került.

A „miért?” kérdésemre adott válasz talán még szomorúbb volt, mint az előzőek…”így beszéltük meg, és tudod a frakciófegyelem az fontos dolog…” No comment!

...a tisztánlátás kedvéért mellékelem a javaslatom teljes szövegét.

Vác Város Önkormányzat Képviselő Testülete élve az Alaptörvény 32. cikk (1)j) pontjában foglalt felhatalmazásával:

   a) kinyilvánítja, hogy a migránsok befogadását célzó kvóta egyetlen formáját sem támogatja, amellett elutasítja a visszatoloncolás és relokáció lehetőségét, csak úgy, mint újabb befogadó állomások létesítését

   b) nem támogatja, hogy harmadik országbéli állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen közfoglalkoztatási programokban

   c) felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges fórumon, valamint a népszavazás döntésének megfelelő törvény megalkotásáig, Magyarország védelmében utasítson el minden olyan kezdeményezést, amely veszélyeztetné nemzetünk biztonságát, így a kvóta, a visszatoloncolás és relokáció lehetőségét, valamint tagadja meg újabb befogadó állomások létesítésének kötelezettségét.

Kászonyi Károly,
Jobbik Magyarországért Mozgalom Váci Szervezete