Fehér Zsolt: A Pest megyei közgyűlésből jelentem

A péntek délelőtti Pest megyei közgyűlést megelőzően került sor az Értéktár Bizottság idei második ülésére. A szokásosnál ezúttal kevesebb, 5 javaslat érkezett, amelyből egyet, a Monor Strázsahegy-Pincefalu védett pincesorait fogadta be a grémium a megyei értékek közé, kettőt pedig kiegészítésre visszaküldött, melyekről a későbbiekben fog döntést hozni a testület. Egyhangúlag elfogadtuk a Pest Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi II. féléves tevékenységéről szóló beszámolót. Utóbbiból kiderül, hogy a júliustól decemberig tartó időszakban 40javaslat érkezett be, ebből végül 27 került felvételre. A nyilvántartásba vett értékek száma összesen december 31-ig bezárólag 134 darab. Továbbá „a megyei önkormányzat pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztériumhoz a határon túli együttműködés erősítése érdekében. A pályázat keretében bemutatásra kerülnek Pest megye értékei Hargita megyében, valamint módszertani segítséget szeretnénk nyújtani a határon túli értéktárak létrehozására. A pályázatot a FM 3 millió forinttal támogatta.”

A közgyűlés jelenlévő 35 képviselője egy perces néma felállással tisztelgett a kommunizmus áldozatainak emléknapján, majd kezdetét vette a februári ülés. Elsőként Branyiczky Máté tü. ezredes tartotta meg beszámolóját a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi tevékenységéről. Háromnegyed órás, vetítéssel egybekötött tájékoztatójából többek között megtudhattuk, hogy a megyében 6772 vonulás történt, ebből 1278 káreset a Váci Tűzoltóság illetékességi területén, ahol két gépjárműfecskendő nagyfelújítását sikerült az elmúlt évben elvégezni.  Kérdésemre válaszolva elmondta ezredes úr, hogy a Pest megyei északi régió vonulási idejének csökkentése érdekében (mint ismeretes, Vácott hivatásos tűzoltóparancsnokság, Vámosmikolán önkormányzati tűzoltóság működik) körvonalazódik szobi kirendeltség létrehozása, egyelőre azonban még nem tudni, hogy ez önkéntes, önkormányzati formában valósul-e meg, vagy a váci parancsnokságról helyeznek ki egy őrsöt.

Második napirendi pontban az „M3-M5 tengely” létrehozását célzó együttműködéshez csatlakozott a megye önkormányzata, harmadikként pedig a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére történő bútorbeszerzés tárgyában érkezett előterjesztést tárgyaltuk. Felszólalásomban elmondtam, hogy a bruttó 20.760.800 forintos közbeszerzési értéket erősen eltúlzottnak találom, még akkor is, ha egyébként a rendezvények, konferenciák megtartását szintúgy szolgáló Visegrádi és Török Ignác termek felújítása kétségtelenül szükséges lépés. Miután egy komplett családi ház árának megfelelő összegről van szó, javasoltam, hogy vagy csökkentsük az összeget, vagy kérjünk kölcsön berendezési tárgyakat a Szépművészeti Múzeumból. Az intézmény igazgatóját és Habony Árpádot egyaránt kifigurázó ötlet még a fideszes padsorokban is általános derültséget váltott ki. Végezetül, utalva a „Beruházási célokmány és célindoklás” nevezetű dokumentumra, mely a Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. mellékletét képezi, az irányú kérdést tettem fel, hogy milyen külsős rendezvényekre számíthatunk, amelyek teremhasználati díjából esetleg bevétele származhat a megyei önkormányzat. Konkrét választ sajnos nem kaptam, vélhetőleg nincs is…

A közgyűlés határozott arról, hogy részt vesz a klímastratégiával kapcsolatos pályázati felhíváson és igazgatási szünet elrendelésének tárgyában döntöttünk. Elfogadtuk továbbá a PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás döntéseiről szóló beszámolót. Mivel a felvidéki Nyitra megyei önkormányzat is kedvező döntést hozott, végre elérhető távolságba került az Ipolydamásd-Helemba közúti híd megépítése, amely igencsak jó hír az Ipoly mentén lakóknak.

Ezt követően a már fentebb említett értéktári beszámoló következett, végezetül pedig egyebek napirendben elhangzott a közgyűlés elnöke tolmácsolásában, hogy kiterjedt értéktári együttműködés fog megvalósulni megyénk és a székelyföldi Hargita megye között, valamint Pest megye idén két központi helyszínen ünnepli március 15-ét. Ezek egyike Szob lesz, ahol a Jobbik frakcióját nagy-nagy örömömre én fogom képviselni.

Fehér Zsolt, a Pest Megyei Önkormányzat képviselője