Dunapart átadó - gyorsan, csendben!

Vác Város Képviselő-testülete a márciusi képviselő-testületi ülésén tárgyalta azon előterjesztést, mely 170 ezer négyzetméter, a város törzsvagyonát érintő, nagyrészt zöldterületet és a Lovarda épületét 50 évre használatba adná egy alig néhány hete alakult sportegyesületnek.

Az előterjesztés, nem tudni milyen okból, a polgármesteri utasítás ellenére sem került a szakbizottságok elé. Kinek volt érdeke a bizottsági ülésen esetleg elhangzó kényes kérdések elkerülése? Miért szükséges ilyen gyorsasággal dönteni?

Véleményünk szerint egy ilyen fontos döntés sokkal alaposabb előkészítést igényelt volna. A váci polgárok megkérdezése nélkül, a Duna part és a korzó egy részének átadása nem történhet meg.

Tisztelettel várjuk a válaszokat az alábbi kérdésekre:

-mennyi az értéke a használatba kívánt adni kívánt területnek?

-miért nem tárgyalhatták a szakbizottságok a város vagyonát képező területek és épület használatba adásának tervét?

-miért nem készültek tervek és hatástanulmány a területen felépíteni kívánt épületekkel, csarnokokkal kapcsolatban? Ha készültek tervek, a nyilvánosság és a képviselők miért nem ismerhették meg azokat?

-a területnek bármely része természetvédelmi terület e, vagy a közelében van e bármilyen formában védett terület, élőhely? Ha van, a tervezett építkezések milyen hatással lehetnek ezekre?

-milyen garanciákkal, szakmai és pénzügyi referenciákkal rendelkezik a beruházásokat megvalósítani kívánó sportegyesület?

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Váci szervezete megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az üggyel kapcsolatban milyen formában lehet a váci polgárok véleményét kikérni, hiszen a terület a város tulajdona, az ő tulajdonuk és joguk van tudni mi történik a Duna parton.

Felszólítjuk a város vezetését, hogy tárja a nyilvánosság elé a használatba adással és beruházással kapcsolatos összes információt.

Kászonyi Károly
Alelnök
Jobbik Magyarországért Mozgalom Váci Szervezete