Cházár András EGYMI vs. KLIK

2016. május 5-én tárgyalta a képviselő-testület többek között a "Cházár András EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon átalakításának véleményezése" című napirendi pontot. Sajnos csak a nevében volt tárgyalás, mivel a Klik által előkészített, illetve elő nem készített előterjesztés a Cházár András és Simon Antal intézmények szétválasztásának tényén kívül semmilyen konkrét információt nem tartalmazott.

A Cházár András iskola Intézményi Tanácsának tagjaként kötelességemnek éreztem a döntés hátterének a feltérképezését, ezért örömmel fogadtam el Mikessy György igazgató úr egyeztetésre való felkérését. Az intézmény vezetője rendelkezésünkre bocsátotta a szülői munkaközösség, a Pedagógus Szakszervezet és a Diákönkormányzat témával kapcsolatos véleményét, valamint megosztotta velünk szakmai állásfoglalását.

Fentebb említett állásfoglalások és vélemények szerint, melyekkel teljes mértékben egyetértek, az intézmények szétválasztása jelentős mértékben megnehezítené az eddigi magas színvonalú szakmai munkát, valamint sérülne az ellátásra szoruló gyermekek esélyegyenlőséghez és tisztességes ellátáshoz való joga is.

Mind a Jobbik Magyarországért Mozgalom Váci Szervezete, mind a magam nevében, és mint az Intézményi Tanács tagja a leghatározottabban tiltakozom a teljesen előkészítetlen és az érintettek megkérdezése nélkül született elképzelés ellen.

Kezdeményeztem az előterjesztés újratárgyalását és az elképzelés elutasítását. Sajnos Vác Városának csak véleményezési joga van az ügyben, de őszintén remélem, hogy a Klik döntéshozói megfontolják a szülők, pedagógusok és gyermekek véleményét és az egyetlen jó döntést, az intézmény egyben tartását fogják támogatni.

Kászonyi Károly
önkormányzati képviselő