Beszámoló a Stratégiai Munkacsoport üléséről

November 20-án tartotta az éppen aktuális és jövőbeni témákkal foglalkozó ülését Vác Város Önkormányzatának Stratégiai Munkacsoportja, melyen több pont is tárgyalásra került.

Szó esett többek között a barokk belváros fejlesztéséről, a múzeum negyed kialakításáról, lakáskoncepcióról, az Anzelm-kert tulajdonjogának megszerzéséről és a sokakat érintő mélygarázs és az ezzel összefüggő parkolás kérdéséről. A hulladékgyűjtés és szállítás témája elnapolásra került.

A belváros fejlesztésével kapcsolatban hangsúlyt kapott a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia, mely a 2030-ig előttünk álló időszakot célozta meg rövid, közép- és hosszabb távon. A legfőbb szempontként a megváltozott körülmények és trendek kérdése kapott kiemelt hangsúlyt, mint például a turizmus jelentős növekedési potenciálja, a térségi átrendeződések, a küldő és fogadó piacok körében a célcsoportok változása, illetve a közösségi gazdaság terjedése és az előttünk álló technológiai kihívások hatásai. Ami Vácot érinti, természetesen nekünk is ki kell majd aknázni azon lehetőségeket, melyek elősegíthetik az ebből fakadó gazdasági előnyöket, többek között foglalkoztatottságban, és, hogy egy olyan település legyünk, melynek csodájára járnak az idelátogatók. Jómagam és más munkacsoporti tagok is azon az állásponton voltunk, hogy egy olyan várossá kell válnunk, ahol az itt vendégeskedők nem csak egy futólagos, 1-2 napos látogatást tehetnek, hanem akár 1 hetet is itt tölthetnek a különböző élmények megélése érdekében. Azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szeretett dunakanyarunk bekerült a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek közé, éppen ezért számíthatunk az anyagi támogatásokra is, hogy minél vonzóbb arculatot kapjon városunk, és fejlődhessünk. A 1550/2017. (VIII.18.) kormányrendelet értelmében összesen 4 milliárd forintnyi forrásra lehet számítani a jövőben, melyből 3 milliárd támogatás Vác attraktivitásának fejlesztésére, ezen belül is a történelmi barokk belváros rendezésére használható majd fel, 1 milliárd forint pedig a  múzeumnegyed megfelelő kialakítására. A lakáskoncepció kapcsán szó esett a 459 darab önkormányzati tulajdont képző állományról és azok állapotáról, azon belül is a 198-at kitevő belvárosi ingatlanokról, melyek felének műszaki állapotfelmérése a közelmúltban megvalósult, főként az elavultság kérdése szemszögéből. A legaktuálisabb téma kapcsán a parkolás kérdése került megtárgyalásra. Mint azt már tudni lehet a belvárosi mélygarázst szinte biztosan még idén igénybe vehetik a gépjárművel rendelkezők, ahol is egy 200  forint összegű díjjal lehet majd számolni. A több parkolási lehetőséggel várhatóan javulni fog a sok esetben kaotikus helyzet, hogy hol is álljanak meg az emberek autóikkal. A képviselő-testület valószínűleg még a decemberi hónapban elfogadja majd az új parkolási rendeletet, de azon hatályba lépése még nem történik meg, amíg nem lettek kellő tapasztalatok begyűjtve az új helyzetről, és a stratégiai elemek is ezután kerülnek csak megtárgyalásra. Ami külön érdekességként hangzott el, az annak a kérdése, hogy a mélygarázs teljes üzembeállításával ismét fizetőssé kívánja tenni a felszíni parkolást a városvezetés. Ezen lépésre szinte számítani lehetett, csak a mennyi az annyi része nem mindegy a tisztelt lakosság pénztárcájának. Megkapaszkodni nem kell, de a felháborodás minden bizonnyal jogos lesz azoknál, akik az ülésen elhangzott összeg kapcsán, miszerint akár 600 forint is lehet majd 1-1 felszínen tartózkodás gépjárművel, valamiféle rablást kiáltanak majd, ugyanis ez az összeg egyszerűen sok lenne sok ember zsebének. Aki már parkolt a fővárosban, az jól tudja, hogy még ott sem nagyon kell ennyit fizetni, sőt a  legdrágább zóna is ezen összeg alatt van. A jó hír, hogy még tavaszig úgy néz ki élvezhetjük a díjmentes parkolást, de utána kevésbé lesz majd ugyanilyen jó szájízünk. Az összegek természetesen még nem kerültek meghatározásra, addig még, ahogy mondani szoktuk, mi váciak, sok víz lefolyik majd a Dunán, de  abban mindenki biztos lehet, hogy a váci Jobbik és jómagam a polgárok mellé fogunk állni ebben a kérdésben is, és mindent elkövetünk majd, hogy a parkolás  ne luxus legyen majd, hanem mindenki számára anyagilag elfogadható, mindennapos dolog.

Gombik Viktor