A döntés felelőssége - megvásárolta a város a mélygarázst

Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete áprilisi ülésén döntött a mélygarázs megvásárlásáról. Hosszú évek óta húzódó problémát sikerült megoldani azzal, hogy 1.675.000.000 Ft vételáron a város tulajdonába kerül az építmény. Mind a város parkolási problémáinak megoldásában, mind a belváros élhetőbbé tételében,a napjainkban tapasztalható zsúfoltság csökkentésében jelentős lépést jelent a döntés.

A megvásárlást nagymértékben hátráltatta, hogy sokszor politikai csatározások tárgyává vált egy olyan ügy, amely véleményünk szerint csak szakmai és városrendezési döntést igényelt volna. Sajnálattal és értetlenséggel fogadtuk, hogy a Tisztelt Testület baloldali pártokat és „civil szervezeteket” képviselő tagjai nem szavaztak a határozati javaslatról. Valószínűleg, ahogyan országosan is, „mertek kicsik lenni”.A „2011. évi CLXXXIX. törvény-Magyarország helyi önkormányzatairól 32 .§ (2)i. pontja szerint az önkormányzati képviselő” köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali eljárásában részt venni”

A Jobbik Váci Szervezete mindenek előtt a váci polgárok érdekeit tartja szem előtt, ezért egyetért a döntéssel. Véleményünk szerint, akik a választók bizalmából, őket képviselve határoznak a város ügyeiben, nem tehetik meg, hogy az utóbbi évek egyik legfontosabb döntésének meghozatalakor elhagyják az üléstermet vagy nem szavaznak.

Kászonyi Károly, önkormányzati képviselő